Menu


PROGRAMI I MASAVE MBI NDARJEN DHE SHFRYTËZIMIN E MJETEVE PËR SUBVENSION PËR SUBJEKTET EKONOMIKE NË PRONËSI PRIVATE PËR VITIN 2021 NË KOMUNAT PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË
ПРОГРАМ МЕРА О РАСПОРЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ У 2021. ГОДИНИ У ОПШТИНАМА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА